14 October 2018 Bluemarin Sport Club

Termeni și condiții

ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV BLUEMARIN

TERMENI ȘI CONDIȚII

Site-ul www.bluemarin.ro este proprietatea:

Asociației Clubul Sportiv Bluemarin;

Cu sediul în Str. Mihail Sebastian, nr. 180, sect. 5, Bucuresti;

Punct de lucru: Incinta Premier Spa, Bld. Ghencea, nr. 134, sect. 6, Bucuresti

C.I.F: 37787434

1. Aceptarea acestor termeni

Accesul dvs. şi utilizarea website-ului www.bluemarin.ro se supune acestor Termeni şi Condiţii. Nu veţi folosi acest website în scopuri ilegale sau interzise prin Termenii şi Condiţiile care urmează. Prin utilizarea website-ului acceptaţi termenii, condiţiile şi disclaimer-ele din această pagină. Dacă nu acceptaţi Termenii şi Condiţiile atunci trebuie să încetaţi utilizarea website-ului imediat.

2. Recomandări

Conţinutul acestui website nu poate fi considerat ca recomandare şi nu ar trebui luat în considerare pentru luarea de decizii.

3.  Date cu caracter personal

Completarea datelor personale pe acest site reprezinta acordul dumneavoastra ca acestea sa intre in baza de date a Asociației Clubul Sportiv Bluemarin si ca Asociația Clubul Sportiv Bluemarin să prelucreze datele personale conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Asociația Clubul Sportiv Bluemarin va pastra confidențialitatea acestor informații, cu excepția informațiilor solicitate de autoritațile legale competente.

Trimiterea unei solicitări pe site-ul www.bluemarin.ro reprezinta acordul ca Asociației Clubul Sportiv Bluemarin să contacteze clienții, direct sau prin partenerii săi contractuali, utilizând datele personale în acest scop, pentru a comunica informațiile solicitate prin intermediul formularelor, pentru a primi materiale de prezentare și pentru realizarea de campanii de vanzari și de marketing, analize si alte activitati similare.

4. Modificări ale website-ului, software-ului şi ale serviciilor

Asociația Clubul Sportiv Bluemarin îşi rezervă dreptul de a:

• modifica sau şterge (temporar sau permanent) website-ul sau orice parte a acestuia fără a anunţa, iar dvs. acceptaţi faptul că Asociația Clubul Sportiv Bluemarin nu este responsabilă pentru asemenea modificări sau ştergeri.

• modifica, şterge sau întrerupe orice software, serviciu sau promoţie (inclusiv dar fără a se limita la orice preverderi, părţi, licenţe, preţuri) aşa cum sunt promovate pe acest website în orice moment, fără a anunţa, iar dvs. acceptaţi faptul că Asociația Clubul Sportiv Bluemarin nu este responsabilă pentru asemenea modificări sau ştergeri.

• modifica sau întrerupe orice voucher promoţional de reducere sau cod de cupon de reducere în orice moment cu anunţ prealabil, iar dvs. acceptaţi faptul că Asociația Clubul Sportiv Bluemarin nu este responsabilă pentru asemenea modificări sau ştergeri.

• modifica această înţelegere în orice moment, iar continuarea utilizării website-ului de către dvs. după aceste schimbări se va supune acceptării acestor modificări de către dvs.

• păstra informaţiile personale pentru utilizarea de către terţi, dacă permiteţi folosirea sistemului de cookies.

5. Linkuri către website-urile terţilor

Website-ul poate include linkuri către website-urile terţilor, care sunt controlate şi conduse de alţii. Orice link spre un alt website nu este o recomandare a acelui website, iar dvs. luaţi la cunoştinţă acest fapt şi sunteţi conştienţi de faptul că nu ne asumăm responsabilitatea pentru conţinutul sau pentru disponibilitatea acestor website-uri.

6. Copyright

Drepturile asupra Proprietăţii Intelectuale din acest website şi din materialele din acesta sau accesibile prin acesta aparţin Asociației Clubul Sportiv Bluemarin sau licenţelor sale. Website-ul, materialele de pe website sau cele accesibile prin acesta şi Drepturile asupra Proprietăţii Intelectuale inerente nu pot fi copiate, distribuite, publicate, licenţiate, folosite sau reproduse în niciun fel (în afară de măsura strict necesară pentru şi cu scopul legat de accesarea şi utilizarea acestui website).

Asociația Clubul Sportiv Bluemarin şi logo-ul Asociației Clubul Sportiv Bluemarin sunt mărci înregistrate ce aparţin Asociaței Clubul Sportiv Bluemarin şi nu pot fi utilizate, copiate sau reproduse în niciun fel fără acordul scris al Asociației Clubul Sportiv Bluemarin.

Pentru aceste scopuri “Drepturile asupra Proprietăţii Intelectuale” includ următoarele (oriunde şi oricând apar şi pentru întregul termen al acestora): orice drept, marcă înregistrată, nume înregistrat, nume de serviciu, design, drept asupra design-ului, copyright, drept asupra bazelor de date, drepturi morale, know how, secrete de muncă şi alte informaţii confidenţiale, drepturi de natura oricăror dintre aceste elemente în orice ţară, drepturi de natura competiţiei neloiale şi drepturi de a da în judecată pentru transmitere sau alte drepturi similare intelectuale şi comerciale (caz în care sunt sau nu înregistrate sau înregistrabile) şi înregistrările şi aplicaţiile de înregistrare pentru oricare dintre ele.

7. Limitarea răspunderii

Website-ul este distribuit pe baza “aşa cum este” şi “disponibil” fără nicio reprezentare sau promovare făcută şi fără garanţie de niciun fel expresă sau implicită, incluzând dar fără a se limita la garanţiile de calitate satisfăcătoare, fitness pentru un anumit scop, neîncălcare, compatibilitate, securitate şi acurateţe.

În limita impusă de lege, Asociația Clubul Sportiv Bluemarin nu va fi trasă la răspundere pentru pierderi indirecte sau rezultate sau pentru pierderi de orice fel (incluzând dar nelimitându-se la pierderi de afaceri, de oportunităţi, de date, de profituri), ce rezultă din sau în legătură cu folosirea website-ului.

Asociația Clubul Sportiv Bluemarin nu oferă nicio garanţie că funcţionarea website-ului va fi fără întrerupere sau fără erori, că defectele vor fi corectate sau că website-ul sau serverul care îl face disponibil sunt lipsite de viruşi sau orice altceva ce poate fi dăunător sau distructiv.

Nimic din aceşti Termenii şi Condiţii nu poate fi interpretat ca excluzând sau limitând răspunderea Asociației Clubul Sportiv Bluemarin pentru moartea sau accidentarea personală ca rezultat al neglijenţei Asociației Clubul Sportiv Bluemarin sau a angajaţilor sau a agenţilor săi.

8. Despăgubiri

Sunteţi de acord să despăgubiţi şi să absolviţi Asociația Clubul Sportiv Bluemarin şi angajaţii şi agenţii săi de toate răspunderile, taxele legale, stricăciunile, pierderile, costurile şi toate celelalte cheltuieli în relaţie cu revendicările sau acţiunile aduse împotriva World Class Romania apărute din orice încălcare a Termenilor şi Condiţiilor de către dvs. sau alte responsabilităţi născute din utilizarea acestui website.

9. Anulare

În cazul în care oricare dintre prevederile acestei înţelegeri sunt declarate, de către orice autoritate juridică sau de o altă competenţă, nule, anulabile, ilegale sau nonexecutabile în vreun fel sau indicative de orice alt fel, ce sunt primite de dvs. sau de noi din partea unei autorităţi competente, vom modifica acea prevedere într-o manieră rezonabilă de aşa natură astfel încât să se conformeze intenţiilor părţilor fără a intra în ilegalitate sau, la discreţia noastră, prevederile în cauză pot fi scoase din această înţelegere, iar prevederile rămase în această înţelegere rămân în vigoare.

10. Legi aplicabile şi dispute

Această înţelegere şi toate cele ce rezultă din ea sunt guvernate de şi formulate în acord cu legea din România ale cărei curţi au jurisdicţie exclusivă asupra tuturor disputelor ce rezultă din această înţelegere, iar dvs. sunteţi de acord că locul de punere în practică al acestei înţelegeri este România.

11. Titluri

Titlurile sunt incluse în această înţelegere pentru convenienţă şi nu vor afecta înţelegerea acesteia.

12. Înţelegerea completă

Aceşti termeni şi aceste condiţii împreună cu alte documente la care se face referinţă expres în înţelegere includ întreaga înţelegere dintre noi în legătură cu subiectul exprimat şi înlocuiesc orice înţelegeri, aranjamente, angajamente sau propuneri anterioare, scrise sau orale: între noi şi acele aspecte. Orice explicaţie orală sau informare orală dată de vreuna dintre cele două părţi nu poate altera interpretarea termenilor şi a condiţiilor. Prin acceptarea termenilor şi condiţiilor, nu v-aţi bazat pe o altă reprezentare decât cea stipulată în această înţelegere şi sunteţi de acord că nu veţi avea nicio cale de atac cu privire la orice falsă reprezentare ce nu a fost exprimată expres în această înţelegere.

Call Now Button